Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Socialgamer.zone v. 2017.05.09

Polityka prywatności

Socialgamer szanuje prawo użytkowników do ich prywatności. Dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników. 

Serwis przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.

o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rejestracja, dane osobowe

Chcielibyśmy, by użytkownik korzystający z naszych usług czuł się w pełni bezpiecznie, stąd wprowadzony system rejestracji i logowania. Użytkownik, bez rejestracji i logowania może przeglądać zawartość Portalu, a po zarejestrowaniu się, uzyskuje dostęp do zaawansowanych funkcjonalności Socialgamer.

W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko, miasto i kraj zamieszkania, wiek, płeć, a także login i hasło, niezbędne do korzystania z usług Socialgamer. 

Inne dane są podawane przez Użytkownika dobrowolnie w celu zapewnienia lepszej jakości usługi wyszukiwania.

Podczas rejestracji z wykorzystaniem danych logowania portali społecznościowych wymagane jest połączenie konta w Socialgamer z kontami w portalach społecznościowych lub platformami dystrybucji gier komputerowych. 

Socialgamer przyjmuje dane osobowe uzyskane z tych portali do swojej bazy danych, Socialgamer bez zgody Użytkownika nie publikuje komunikatów społecznościowych.

W danych rejestracyjnych należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji NEWSLETTER np. o nowych usługach, serwisach i konkursach Socialgamer , a także, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów Socialgamer. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług lub organizowania konkursów na stronach portalu.

Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez Socialgamer jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych a także ich usunięcia.

Przetwarzamy dane użytkownika, za jego zgodą, m. in. w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej. Dane te pomagają nam w określeniu upodobań użytkowników, a tym samym w doskonaleniu kierowanej do nich oferty. Korzystamy ponadto z tych informacji dla sprawniejszego organizowania promocji i konkursów. Wiedząc do kogo mają one być skierowane, łatwiej definiujemy ich ostateczną formułę i kształt.

Socialgamer sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach portalu Socialgamer.zone. Portal, za zgodą Użytkownika, może udostępnić dane osobowe Użytkownika np. w celu przeprowadzenia płatności.


Cookies i inne podobne technologie

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Socialgamer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 23/6, 00-685, NIP 7010632225.

Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z Socialgamer., m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji Socialgamer. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy (Socialgamer) może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych 

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki Cookies stosowane w serwisach Socialgamer nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Dla poszczególnych elementów Portalu Socialgamer wykorzystujemy następujące pliki Cookies.

1. Serwis okresowo może wykorzystywać sesyjny plik Cookie o nazwie INFO do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Cookie jest tworzone w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jedne sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny pik Cookie, jeśli jest tworzony występuje w określonym czasie, to tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamkniecie okna przeglądarki ze stroną serwisu Socialgamer powoduje usunięcie utworzonego pliku.

2. Serwis newsletter w zakresie dotyczącym wypełniania formularzy serwisu  dostępny na stronie wykorzystuje jeden sesyjny plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania serwisu w zakresie dotyczącym wypełnienia formularzy. Zawartość i cel pliku jest następujący:

asessionuid - Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędne w komunikacji z serwerem. Umożliwia pracę z aplikacją.

Gromadzenie danych o zapytaniach http 

Przechowujemy zapytania http i podobne kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i inne dane zgodnie ze standardami serwerów http.

Dane o zapytaniach WWW oraz dane korzystania z portalu Socialgamer  m.in. adresy IP przechowujemy w celach bezpieczeństwa.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych/logów

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. 

Odnośniki do innych stron

Serwis Socialgamer zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

Zmiany i zastrzeżenia

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie zmiany i opublikowane na stronie Socialgamer.zone.

Wszelkie pytania lub wątpliwości w zakresie tej polityki można wyjaśnić pisemnie zwracając się do: Socialgamer sp. Z o.o. ul. Poznańska 23/6, 00-685 Warszawa, lub na adres e-mail: info@Socialgamer.zoneDefinicje

cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem